Hospicjum domowe

to
Opieka dla pacjentów
chorych i potrzebujących...
Wejdz!
Przeczytaj!
Zadzwoń!
REKLAMA !!!

LED !!!

SPRAWDŹ!!!

ZADZWOŃ!!!

601-267-261

SKORZYSTAJ !!!
BEZPŁATNE
BADANIA
PROFILAKTYCZNE


SPRAWDZ !!!

 
 

Specjalista, u którego się leczę, stwierdził konieczność leczenia szpitalnego. Kto powinien wystawić mi skierowanie do szpitala oraz skierowania na badania diagnostyczne: lekarz rodzinny, czy specjalista ?

Również lekarz specjalista, przy kierowaniu pacjenta do szpitala zobowiązany jest do zapewnienia diagnostyki (oraz pokrycia kosztów jej wykonania) w niezbędnym zakresie, tj. badań umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania, stanowiącego przyczynę kierowania chorego do szpitala.

Podstawa prawna: §11 ust.4 rozporządzenia Ministra Zdrowia a dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643).