Hospicjum domowe

to
Opieka dla pacjentów
chorych i potrzebujących...
Wejdz!
Przeczytaj!
Zadzwoń!
REKLAMA !!!

LED !!!

SPRAWDŹ!!!

ZADZWOŃ!!!

601-267-261

SKORZYSTAJ !!!
BEZPŁATNE
BADANIA
PROFILAKTYCZNE


SPRAWDZ !!!

 
 

Badania profilaktyczne dotyczące wszystkich pracowników.

Każdy pracodawca, niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników, zobowiązany jest zapewnić im profilaktyczną opiekę zdrowotną. Pracownicy nowo zatrudniani powinni wykonywać badania wstępne, a ci którym wygasła ważność badań wstępnych, badania okresowe. Pracodawca kieruje pracowników na badania wydając im skierowanie na badania profilaktyczne. Po badaniu lekarz wydaje zaświadczenie stwierdzające zdolność pracownika do pracy na określonym stanowisku. Honorowane są wyłącznie zaświadczenia w formie orzeczeń lekarskich wystawione przez uprawnionych do ich wydawania lekarzy ( pieczątka lekarza zawierająca w nagłówku "Badania profilaktyczne przeprowadził").Do pobrania.

Skierowanie na badania profilaktyczne wersja w formacie .doc

Skierowanie na badania profilaktyczne wersja w formacie .pdfKodeks pracy.

1. Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1998 roku obowiązuje Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 96 z 1997 roku poz. 593).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku (Dz. U. Nr 69 z 1996 roku poz.332).

Pomiędzy pracodawcą a wykonującą badania podstawową jednostką medycyny pracy, musi być zawarta specjalna umowa(art.12 Ustawy o służbie medycyny pracy). Zatem komplet wymaganych dokumentów to nie tylko aktualne zaświadczenia lekarskie pracowników, ale również podpisana umowa.
Zakres niezbędnych badań zależy od specyfiki stanowiska pracy. Najczęściej wystarczające jest ogólne badanie internistyczne wykonywane co 2-3 lata. W przypadku stanowisk na których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, oprócz badania internistycznego, konieczne są dodatkowe badania specjalistyczne i laboratoryjne. Do takiej grupy stanowisk należy np. praca przy monitorze komputera, jeśli trwa średnio dłużej niż 4 godziny dziennie. Wymagane jest wówczas dodatkowe badanie okulistyczne.
Badania profilaktyczne oraz związane z nimi badania analityczne są odpłatne, nie są w jakimkolwiek zakresie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia , a ich koszty ponoszą pracodawcy. Oczywiście wszelkie poniesione z tytułu badań profilaktycznych wydatki pracodawca może wprowadzić "w koszty".powrót do poprzedniej strony