Hospicjum domowe

to
Opieka dla pacjentów
chorych i potrzebujących...
Wejdz!
Przeczytaj!
Zadzwoń!
REKLAMA !!!

LED !!!

SPRAWDŹ!!!

ZADZWOŃ!!!

601-267-261

SKORZYSTAJ !!!
BEZPŁATNE
BADANIA
PROFILAKTYCZNE


SPRAWDZ !!!

 
 

Zaplecze Diagnostyczne - Malbork - Kotarbińskiego

DIAGNOSTYKA W NZOZ MEDERI- GABINET RTG - cyfrowa dokładność badań rentgenowskich przeczytaj więcej


-BADANIA STYMULATORÓW I DEFIBLIRATORÓW SERCA
- specjalistyczna opieka przez lekarzy kariologów


- MAMMOGRAFIA - radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć sutka przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie.

- GABINET USG - przeczytaj więcej

- GABINET EKG - przeczytaj więcej

- LABORATORIUM BRUSS - przeczytaj więcej

- GABINET DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ
NIEINWAZYJNEJ:
- przeczytaj więcej

EKG - zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie przede wszystkim w celu rozpoznawania chorób serca. EKG to metoda polegająca na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy dwoma elektrodami, co graficznie odczytujemy w formie krzywej elektrokardiograficznej, na specjalnym papierze milimetrowym bądź na ekranie monitora.

ECHO SERCA - (ultrasonokardiografia – UKG) – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń.

BADANIE HOLTEROWSKIE EKG - urządzenie rejestrujące pracę serca (EKG), w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę w celu późniejszej, szczegółowej, często komputerowej analizy.

BADANIE HOLTEROWSKIE CIŚNIENIA KRWI- HOLTER RR - Holter ciśnieniowy, przyrząd do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. Składa się z mankietu do zakładania na ramię, oraz sprzężonego z nim rejestratora.

PRÓBA WYSIŁKOWA - Test wysiłkowy, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa – badanie medyczne opierające się na zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe. U osób z niewydolnością przepływu wieńcowego, powyżej pewnego wysiłku, nie może już dalej zostać pokryte to zapotrzebowanie drogą zwiększonego przepływu i rozwijają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

KTGjest to monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy - przeczytaj więcej

-DENSYTOMETRIA- metoda obrazowania gęstości kości . Badanie to pozwala na postawienie rozpoznania m.in. osteoporozy, osteopenii, ogniska kalcyfikacji.

powrót do poprzedniej strony

znajdz numer telefonu