Hospicjum domowe

to
Opieka dla pacjentów
chorych i potrzebujących...
Wejdz!
Przeczytaj!
Zadzwoń!
REKLAMA !!!

LED !!!

SPRAWDŹ!!!

ZADZWOŃ!!!

601-267-261

SKORZYSTAJ !!!
BEZPŁATNE
BADANIA
PROFILAKTYCZNE


SPRAWDZ !!!

 
 

Specjalista, u którego się leczę, stwierdził konieczność leczenia szpitalnego. Kto powinien wystawić mi skierowanie do szpitala oraz skierowania na badania diagnostyczne: lekarz rodzinny, czy specjalista ?

Skierowanie do szpitala powinien wystawić lekarz stwierdzający taką konieczność. Jeśli więc pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia w warunkach szpitalnych - skierowanie do szpitala wystawia lekarz specjalista.

Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia się do przychodni ?

Jeśli stan pacjenta wymaga pilnej interwencji medycznej - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek udzielić pacjentowi porady w dniu zgłoszenia się do przychodni. W pozostałych przypadkach, tj. w schorzeniach przewlekłych, porada może być zrealizowana w innym terminie, uzgodnionym z pacjentem.

Czy zmiana lekarza w POZ jest związana z ponoszeniem kosztów ?

Zmiana lekarza pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje pacjentowi bezpłatnie nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Nie dotyczy to przypadków: zmiany miejsca zamieszkania, zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Kiedy skorzystać ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej ?

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy:

• nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Kiedy wezwać pomoc doraźną - TEL. 112

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych należy wezwać karetkę z Oddziału Pomocy Doraźnej tel. 112 . Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to m.in.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utoniecie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyn uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Kiedy dzwonić po pogotowie ?

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ?

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

czytaj więcej ...