Hospicjum domowe

to
Opieka dla pacjentów
chorych i potrzebujących...
Wejdz!
Przeczytaj!
Zadzwoń!
REKLAMA !!!

LED !!!

SPRAWDŹ!!!

ZADZWOŃ!!!

601-267-261

SKORZYSTAJ !!!
BEZPŁATNE
BADANIA
PROFILAKTYCZNE


SPRAWDZ !!!

 
 

Medycyna pracy.

Ośrodek Medyczny "MEDERI" jest placówką medyczną, która świadczy usługi w zakresie:

1. Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników.
2. Badania kontrolne pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni
3. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach
wydanych na jego podstawie.
4. Wydawanie orzeczeń o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na danym stanowisku.
5. Uczestniczenie w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, przegląd stanowisk pracy.
6. Wizytacje stanowisk pracy.
7. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych przy podejrzeniu chorób zawodowych.
8. Przeprowadzamy na życzenie pracodawcy akcje profilaktyczne.
Nasze akcje obejmują program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z zakładami pracy. Program ten poszerzamy o akcje szczepień ochronnych , również bezpłatnych badań profilaktycznych itd.
9. Świadczymy pełny zakres badań dla kierowców i kandydatów na kierowców.

Kategoria prawa jazdy:


- A, B, C, D, E
- ŚWIADECTWA KWALIFIKACJIBadania profilaktyczne dotyczące wszystkich pracowników - przeczytaj więcej

Badania osób mających kontakt z żywnością - przeczytaj więcej